Jsme součástí investiční skupiny  SUR LIE

Investujte bezpečně do zemědělské půdy

Dozvědět se více

Pečujeme o zemědělskou půdu tak, aby byla využívána efektivně, šetrně a přinášela dlouhodobý užitek.

Klíčová fakta oboru

10,85 %

průměrný meziroční nárůst ceny půdy za posledních 10 let

60 %

o tolik je dražší zemědělská půda na západ od našich hranic

192.658 m2

úbytek orné půdy v České republice za každý den

Jak můžete na příznivé situaci vydělat?

Chcete bezpečně zhodnotit své prostředky? Chcete zajímavý výnos, stejně jako velcí investoři, kteří stále častěji zahrnují zemědělskou půdu do svého portfolia? S Dluhopisy, které emitujeme v rámci investic do půdy, máte písemně zaručený výnos 4 % p. a. Cena zemědělských pozemků kontinuálně roste. Vydělejte na nich také.

Zisková strategie s jistým výnosem

Bezpečné uložení Vašich prostředků s férovým výnosem, to je výsledek naší ověřené investiční strategie. Investujeme do zemědělské půdy, kterou následně dlouhodobě držíme. V regionu České republiky vlastníme přes 430 ha zemědělské půdy a další nakupujeme. Soustředíme se na oblasti, kterým rozumíme, kde budujeme vztahy a kde můžeme díky naší práci investici dále takto zhodnocovat:

 1. Půdu nakupujeme za výhodných podmínek.
 2. Jednáme s hospodařícími farmáři, aktualizujeme pachtovní smlouvy a nahrazujeme je výhodnějšími a bezpečnějšími.
 3. Scelujeme jednotlivé pozemky do větších bloků, pozemky směňujeme, ať již v nájemních vztazích nebo ve vlastnictví.
 4. Staráme se o komplexní pozemkové úpravy a optimální využití pozemku, iniciujeme změny územních plánů a dalšími kroky půdu zhodnocujeme.

Z rozdrobených nedostatečně spravovaných pozemků vytváříme smysluplné, efektivně využívané celky. Tím zvyšujeme cenu pozemků.

Nákupem Dluhopisu se k našemu investování můžete připojit i Vy.

Jak je investice zajištěna?

430 ha

zemědělské půdy jsme zatím nakoupili

23,50 Kč/m2

byla průměrná tržní cena půdy v ČR ve 2. Q 2017

> 101.050.000 Kč

je hodnota pozemků, které vlastníme v ČR

25.000.000 Kč

pouze necelou 1/4 ceny již nakoupených pozemků získáme z emise Dluhopisů

Finance z Dluhopisů používáme pro další nákupy a rozvoj lokalit, v nichž jsme půdu nakoupili.

Naší filozofií je moderní přístup k vlastnictví zemědělské půdy. Většina půdy je vlastněna majiteli, kteří ji aktivně nespravují a obhospodařována zemědělskými podniky, které často navazují na hospodaření z éry komunismu. My díky aktivní správě maximalizujeme cenu vlastněných pozemků a zároveň pozemky chráníme před nešetrným hospodařením.

Zajímá Vás vlastnictví půdy, ale zároveň nechcete věnovat tolik úsilí získání potřebného know-how a následně ještě péči o pozemky? Přidejte se nyní k nám, abyste i Vy mohli na naší práci profitovat. Pomůžete udržet zemědělskou půdu v českých rukou a zároveň si zajistíte vysoké zhodnocení Vašich prostředků ve výši 4 % p. a.

Investujete-li do zemědělské půdy prostřednictvím našich Dluhopisů, pak máte jistotu, že Vaše prostředky představují pouze část ceny celkového množství pozemků, které vlastníme. Zemědělské pozemky přitom představují nejistější a nejstabilnější aktivum. Tato kombinace dělá z nákupu našich Dluhopisů velmi dobře zajištěnou investici.

Parametry Dluhopisu APP 2016

4,71 % p. a.

úrokový výnos

(po zdanění 4 % p. a.)

5 - 8 let

splatnost

(ve 4. roce lze požádat o odkup)

25.000 Kč

min. investice

(jmenovitá hodnota Dluhopisu)

4x ročně

výplata výnosu

(výnos vyplácíme čtvrtletně)

Chci investovat

Další parametry

 • celková výše emise: 25.000.000 Kč
 • datum emise: 1. 12. 2016
 • lhůta pro upisování: 11. 11. 2016 až 31. 12. 2023
 • srážkovou daň z výnosu Dluhopisu vykazujeme a odvádíme my a Vy se tak nemusíte o nic starat
 • převoditelnost Dluhopisu je možná osobně u Emitenta
 • předčasné splacení Dluhopisu je možné za podmínek stanovených Emitentem

UPOZORNĚNÍ: Dne 1. 12. 2020 byl uskutečněn záměr fúze sloučením společnosti APPLEBEE, s.r.o. (jakožto společnosti zanikající) a společnosti SUR LIE, a.s. (jakožto společnosti nástupnické) dle ustanovení § 61 odst. 1 Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. SUR LIE, a.s. nadále zajišťuje veškeré činnosti související s Emisí dluhopisů APP 2016.

Jak se můžete přidat

 • nákup Dluhopisu vyřídíte jednoduše ze svého domova, nemusíte ani na poštu
 • v sekci "Chci investovat" vyplníte jednoduchý formulář
 • uvedete, jakou výši investici si přejete provést
 • dostanete od nás mailem smlouvu a pokyny k platbě
 • uhradíte emisní kurz
 • každý 3. měsíc od nás obdržíte úrokový výnos
 • na konci 8. roku od nás dostanete zpět nominální cenu Dluhopisu, pokud o ni nepožádáte dříve

Chci investovat

Máte další otázky?

Jak můžu na zemědělské půdě vydělat s Vámi?

Můžete investovat do nákupu našeho Dluhopisu. Výtěžek z prodeje Dluhopisu použijeme do rozvoje aktivit v oblasti zemědělské půdy, nákupu zemědělské půdy, respektive k rozvoji našich aktivit v oblastech, kde půdu již máme. Od nás budete dostávat férový úrokový výnos 4,71 % p. a. (po zdanění 4 % p. a.).

Co je Dluhopis?

Dluhopis je cenný papír zavazující Emitenta (to jsme my) vyplatit jeho majiteli (to můžete být Vy) dlužnou částku uvedenou v dokladu včetně příslušného úroku, a to v uvedeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos. V našem případě se jedná o výnos 4,71 % p. a.

Jakým způsobem můžu Dluhopis koupit?

Dluhopisy mohou nabývat fyzické i právnické osoby s bydlištěm či sídlem na území České republiky i mimo území České republiky. Dluhopisy koupíte prostřednictvím objednávky na našich stránkách www.bezpecnainvestice.cz vyplněním a odesláním formuláře. Smlouva o upsání a koupi Dluhopisů bude uzavřena distančním způsobem (bez fyzické přítomnosti obou stran) a po splacení Emisního kurzu nelze od Smlouvy odstoupit. Smlouva je uzavřena k datu odeslání objednávky. Smlouva bude doručena na Vámi uvedenou e-mailovou adresu v objednávce.

Jak probíhá celý proces nákupu?

Jednoduše a elektronicky, aniž byste se museli zvednout od počítače. Po dálkovém uzavření Smlouvy o upsání a koupi Dluhopisů uhradíte Emisní kurz do 7 kalendářních dnů na náš bankovní účet. Po splacení Emisního kurzu obdržíte Certifikát o vlastněném podílu na Sběrném Dluhopisu ve formátu „PDF“, a to na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Výplata úrokových výnosů bude provedena převodem na Váš bankovní účet uvedený v objednávce.
Výnos Dluhopisů je splatný čtyřikrát ročně.

Jak mi budete Dluhopis splácet?

Splacení Jmenovité hodnoty Dluhopisů bude provedeno převodem na Váš bankovní účet uvedený v objednávce, vedený v České republice a v české měně.

Jak funguje doba splatnosti Dluhopisu?

Jmenovitou hodnotu Dluhopisů, u kterých nedojde k odkoupení námi a jejich zániku nebo uplatnění práva předčasného splacení, splatíme jednorázově k 1. 12. 2024.
Jako Vlastník Dluhopisů máte právo žádat o splacení Dluhopisů před dobou jejich splatnosti vždy k výročí Data Emise (1. 12.), nejdříve však k datu 1. 12. 2021, a to písemně. Písemnou žádost je nutné doručit nám nejpozději 365 (tři sta šedesát pět) dní před takovým příslušným datem. Dluhopis splatíme ve lhůtě 14 dnů ode dne předčasné splatnosti.

Mohu do dluhopisu investovat, i když jsem z jiného státu?

Ano, máme také investory z jiných zemí. Jediné, co potřebujete, je účet vedený v české bance a v českých korunách. Zdanění výnosu Dluhopisů zkonzultujte s Vaším daňovým poradcem - pokud jste cizinec, posíláme Vám hrubý výnos ve výši 4.71 % a zdanění potom řešíte individuálně podle předpisů ve Vaší zemi.

Musím po nákupu Dluhopisu vyřizovat nějaké "papíry"?

Vidíme, že "papíry" milujete stejně jako my. Proto za Vás vyřídíme veškeré doklady a daně vztahující se k Vašim Dluhopisům. A jako bonus - veškerou komunikaci ohledně Dluhopisů řešíme výhradně elektronicky. A nebojte se, u nás samozřejmě držíme veškerou zákonnou evidenci ohledně Dluhopisů, takže ani riziko ztráty na Vaší straně není hrozbou.

Jak se platí z výnosu daň?

Hrubý výnos Dluhopisu je 4,71 % p. a. Z tohoto výnosu zaplatí fyzická osoba daň ve výši 15 %, a to srážkou, takže Vám už rovnou posíláme čistý výnos ve výši 4 % p. a. Nemusíte se vůbec o nic starat. Jedná se totiž o srážkovou daň, kterou za Vás spočítáme i odvedeme my, na Vás nezůstává žádná starost o daně. (Platí, pokud jste fyzická osoba z České republiky, občané cizích států musí zdanění řešit individuálně.)

Jak je Dluhopis garantován?

Garance Dluhopisu vychází z jeho podstaty, kdy se zavazujeme zaplatit Vám zpět jistinu a nad to úrokový výnos v předem dohodnuté výši.
Další garancí Dluhopisu je hodnota našeho firemního majetku, který několikanásobně převyšuje výši celé emise Dluhopisů.

Jaká jsou rizika?

Přestože cena zemědělské půdy posledních 10 let kontinuálně roste, rizik spojených se správou pozemků je celá řada a hrozbou se stávají především tehdy, když správce pozemků nemá potřebné zkušenosti a znalosti z oborů práva, financí, farmaření a dalších důležitých oborů. Dále se samozřejmě mohou objevit politické i celospolečenské vlivy, které nemůžeme dopředu odhadnout u žádné investice. Pozemky však mají tu výhodu, že na rozdíl třeba od budov, si stále zachovávají hodnotu.

Je pro mě investice do pozemkového Dluhopisu dobrá?

Zkušení investoři často mívají podstatnou část svých investic v nemovitostech či pozemcích. Zejména pozemky totiž skýtají celou řadu výhod oproti dalším investicím do nemovitostí, a to jsou zejména jejich cenová stabilita a nezpochybnitelná užitečnost.
Obecně je však třeba ctít odpovědná pravidla investování, zejména pravidlo diverzifikace portfolia.

Jak funguje proces nákupu Dluhopisů?

Velmi jednoduše z pohodlí Vašeho obýváku. Vyplníte rychlý formulář na stránkách www.bezpecnainvestice.cz a následně Vás počítač celým procesem provede.

Jak mi budete vyplácet výnos Dluhopisu?

Výnos z Dluhopisu je splatný čtyřikrát ročně. Posíláme Vám jej tedy na účet každého čtvrt roku v českých korunách. Nemusíte se o nic starat, výnos Vám od nás vždy odchází automaticky. Pro fyzické osoby řešíme i zdanění - srážkovou daní.

Kontakt

SUR LIE, a.s.

Kaštanová 539/64
620 00 Brno

IČ: 292 63 026
DIČ: CZ29263026

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 6290.

Copyright © 2016 SUR LIE, a.s.